Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
we Włocławku
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
Rejestracja
Nie posiadam adresu Email:
Adres email:
Nie posiadam numeru PESEL:
PESEL:
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.
Posiadam Kartę Polaka:
Obywatelstwo:
Hasło:
Powtórz hasło:
Przepisz słowo wyświetlone na rysunku:
Chcę legitymację: Tak Nie
Jeżeli nie masz jeszcze legitymacji studenckiej wybierz opcję TAK
Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Płeć: kobieta mężczyzna
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Telefon:
Telefon komórkowy:
Deklaracja
1. Przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).
2. Błędy danych
Przyjmuję do wiadomości, że  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
Wyrażam zgodę

Bazus © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2018